Positiivinen vire -
työhyvinvoinnin tuki

Työ, läheisten ja oman ajan lisäksi, on osa henkilön hyvinvointia ja toisinpäin, hyvinvointi on oleellinen osa työsuoritusta.

Työn viedessä ison osan valveillaoloajasta ja sen luodessa henkilön taloudellisen perusturvan, on luonnollista, että näiden kahden keskinäinen vaikutussuhde on merkittävä. Hyvin toimiva työyhteisö, tekijälleen sopiva rooli ja vaatimustaso, työn merkityksellisyys, erilaiset liikunta-, virkistys-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja virikesetelit (kännykkäsaldot) sekä työterveyspalvelut tukevat yksilön hyvinvoinnin tasapainoa. Se, mihin olemassa olevat rakenteet eivät sujuvasti taivu, on varhaisten epätasapainosta kertovien oireiden havaitseminen ja toimiva hoito.

Pitkittynyt stressi (fyysinen ja/tai emotionaalinen kuormitus) on tyypillisin epätasapainotilan aiheuttaja, josta hoitamattomana lähtee negatiivinen kierre liikkeelle. Työnantajaan tämä konkreettisesti vaikuttaa alentuneina työsuoritteina, sairauspoissaoloina, flunssakierteinä, myöhemmin työuupumuksena.

Positiivinen Vire on erikoistunut stressin aiheuttamien häiriöiden, etenkin uupumuksen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon muuttaen negatiivisen kierteen positiiviseksi. Uupumustilan kokonaisvaltainen hoito mahdollistaa toipumisen, pelkkä sairasloma useimmiten ei vahvista vointia riittävästi ja työhönpaluuta/osa-aikatyökokeilua todennäköisesti seuraa uusi sairasloma. Tämä kierre voi jatkua vuosiakin ja on raskasta niin uupumuksesta kärsivälle kuin työyhteisölle.

Vain yritys itse pystyy laskemaan työsuoritusten alenemien ja sairauslomien välittömät ja välilliset kustannukset, oletettavasti kuitenkin moninkertainen summa työntekijöiden hyvinvointia edistävään panostukseen verrattuna. Vertailukohteeksi työntekijöiden uupumuksen hoidon keskimääräinen hinta, n. 600€-900€ per henkilö lähtötilanteesta ja tarvittavien hoitokertojen määrästä riippuen. Ajallinen kesto on keskimäärin 6-9 kk, minä aikana hoidettavan vointi, vireystila, elämänhallinta ja motivaatio kohenevat huomattavasti. Terveyttä ylläpitävänä ja häiriöitä ennaltaehkäisevänä huoltona toteutettuna esimerkiksi 2 x kuukaudessa hinta on 140€ per henkilö per kuukausi. Lähihoitokerrat voidaan toteuttaa joko Peuccupajan omissa, vuokratuissa tai kohdeyrityksen tiloissa.

Shiatsuterapiaan ja akupainantaan pohjautuva Postiivinen Vire ei vielä ole työntekijöille veroton etu eikä kuulu virallisen terveys- eikä työterveyshuollon piiriin. Se on erikseen tilattava, työterveyttä täydentävä kokonaisvaltainen hoito, negatiivisia kierteitä ennaltaehkäisevä ja toipumista edistävä tekijä, joka toimii työnohjauksen, keskusteluterapian ja muun työterveyshuollon kanssa yhteistyössä.

Tervetuloa hoitolaan!

Osoite: Bubbiksentie 1, 04130 Sipoo

             Paasikiventie 4, 04250 Kerava
Puhelin: 050 525 5646
E-mail: info@peuccupaja.com

Palvelen ajanvarausten mukaan ja sopimuksesta.

Jos haluat tulla ostoksille hoitolaan, ota etukäteen yhteyttä puhelimitse (miel. tekstiviestillä, en keskeytä hoitoja), saat tiedon aukioloajoista.