google-site-verification=KC1x06XtgZBI2BGKB4ui2hirn0uUwHR6pbLgSVc4C7c
top of page
Positiivinen vire -
työhyvinvoinnin tuki

Työ, läheisten ja oman ajan lisäksi, on osa henkilön hyvinvointia ja toisinpäin, hyvinvointi on oleellinen osa työsuoritusta.

Työn viedessä ison osan valveillaoloajasta ja sen luodessa henkilön taloudellisen perusturvan, on luonnollista, että näiden kahden keskinäinen vaikutussuhde on merkittävä. Hyvin toimiva työyhteisö, tekijälleen sopiva rooli ja vaatimustaso, työn merkityksellisyys, erilaiset liikunta-, virkistys-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja virikesetelit (kännykkäsaldot) sekä työterveyspalvelut tukevat yksilön hyvinvoinnin tasapainoa. Se, mihin olemassa olevat rakenteet eivät sujuvasti taivu, on varhaisten epätasapainosta kertovien oireiden havaitseminen ja palauttava hoito.

Pitkittynyt stressi (fyysinen ja/tai emotionaalinen kuormitus) on tyypillisin epätasapainotilan aiheuttaja, josta hoitamattomana lähtee negatiivinen kierre liikkeelle. Työnantajaan tämä konkreettisesti vaikuttaa alentuneina työsuoritteina, sairauspoissaoloina, flunssakierteinä, myöhemmin työuupumuksena.

Positiivinen Vire on erikoistunut stressin aiheuttamien häiriöiden, etenkin uupumuksen, ennaltaehkäisyyn ja toipumisen edistämiseen muuttaen negatiivisen kierteen positiiviseksi. Uupumustilan kokonaisvaltainen huomiointi mahdollistaa toipumisen, pelkkä sairasloma useimmiten ei vahvista vointia riittävästi ja työhönpaluuta/osa-aikatyökokeilua todennäköisesti seuraa uusi sairasloma. Tämä kierre voi jatkua vuosiakin ja on raskasta niin uupumuksesta kärsivälle kuin työyhteisölle.

Tasapaino.jpg

Vain yritys itse pystyy laskemaan työsuoritusten alenemien ja sairauslomien välittömät ja välilliset kustannukset, oletettavasti kuitenkin moninkertainen summa työntekijöiden hyvinvointia edistävään panostukseen verrattuna. Yhden sairauspäivän laskennallinen kustannus työnantajalle on n. 240€-380€. Vertailukohteeksi työntekijöiden uupumuksen tuen keskimääräinen hinta, n. 1000€ per henkilö lähtötilanteesta ja tarvittavien hoitokertojen määrästä riippuen. Ajallinen kesto on keskimäärin 6-9 kk, minä aikana henkilön vointi, vireystila, elämänhallinta ja motivaatio kohenevat huomattavasti. Terveyttä ylläpitävänä ja häiriöitä ennaltaehkäisevänä huoltona toteutettuna hinta on 160€ per henkilö per kuukausi. Lähihoitokerrat voidaan toteuttaa joko Peuccupajan omissa, vuokratuissa tai kohdeyrityksen tiloissa.

Shiatsuterapiaan ja akupainantaan pohjautuva Postiivinen Vire ei vielä ole työntekijöille veroton etu eikä kuulu virallisen terveys- eikä työterveyshuollon piiriin. Se on erikseen tilattava, työterveyttä täydentävä kokonaisvaltainen hoito, negatiivisia kierteitä ennaltaehkäisevä ja toipumista edistävä tekijä, joka toimii työnohjauksen, keskusteluterapian ja muun työterveyshuollon kanssa yhteistyössä.

bottom of page