google-site-verification=KC1x06XtgZBI2BGKB4ui2hirn0uUwHR6pbLgSVc4C7c
 
Search
  • Peuccupaja

Tutkimustietoa shiatsusta ja akupainannasta sekä fysiologiasta laajemmin

Tälle sivulle keräilen shiatsua ja akupainantaa koskevaa tutkimustietoa sitä mukaa kun eri tietokantoja ehdin tutkimaan. Aineistoa on valtavasti useiden eri maiden tietokannoissa ja eri kielillä mm. kiinaksi, koreaksi, saksaksi, ranskaksi, tanskaksi ja norjaksi. Näitä kieliä en kuitenkaan hallitse tarpeeksi enkä pysty heidän tutkimuksiinsa viittaamaan.

Tämän sivun tutkimuslähteet on toistaiseksi poimittu PubMed’istä, josta löytyy yli tuhat shiatsuun ja akupainantaan liittyvää hakutulosta. Näistä Andrew F Longin tutkimukset ovat varsin laadukkaita.


PubMed® on hakukone ja viitetietokanta, jota ylläpitää Yhdysvaltain terveysviraston ja Yhdysvaltain kansallisen lääketieteellisen kirjaston alaisuudessa toimiva National Center for Biotechnology Information (NCBI)


.PubMed koostuu yli 30 miljoonasta viitteestä kattaen biolääketieteelliseen MEDLINE-viitetietokannan ja noin 7 000 biotieteellistä julkaisua sekä elektronisia teoksia. PubMed-tietokannassa ei ole kokonaisia artikkeleita, mutta viitetiedot saattavat sisältää linkin esimerkiksi julkaisijan verkkosivuilla luettavissa olevaan tekstiin.

PubMed julkaistiin vuonna 1996 Entrez-hakuohjelman yhteydessä. Vuonna 2020 PubMedillä oli noin kaksi miljoonaa päivittäistä käyttäjää.

PubMediä ei pidä sekoittaa NCBI:n PubMed Central -tietokantaan, joka sisältää pelkkien viitetietojen sijaan kokonaisia biotieteellisiä artikkeleita.


Shiatsua ja akupainantaa koskevan tiedon lisäksi kerään tänne lisätietolinkkejä myös näihin hoitokäytänteisiin liittyvästä fysiologiasta laajemmin samoin kuin yhdistävästä lääketieteestä ja luontaishoitoalan toimintaympäristöstä Suomessa ja muualla.


Shiatsu ja akupainanta


Shiatsu on luonnostaan turvallinen (perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen perustuva japanilainen manuaalinen) hoitomuoto [1] korjaten kehon epätasapainotiloja. Huomio on ihmisessä kokonaisuutena sekä hänen elinympäristössään. Shiatsun koetut hyvät vaikutukset niin ikään ovat laajaulotteisia; kehon voimavarat käytössä tasapainoisesti, voimaantuminen, kohentunut tiedostaminen, itsetuntemus, elämäntapamuutokset [2].

[1] Long et al., A typology of negative responses: a case study of shiatsu, 2009

[2] Long, The potential of complimentary and alternative medicine in promoting well-being and critical health literacy: a prospective, observational study of shiatsu, 2009


Sheffieldissä Englannissa tutkittiin pienimuotoisesti shiatsuhoidon vaikutuksia perusterveydenhuollosssa yleislääkärin vastaanotolla sekä potilaille että henkilökunnalle. Yleislääkärit olivat mielissään hoitovaihtoehtojen lisäyksestä erityisesti useista kroonisista oireista kärsiville, ja potilaat arvostivat kokonaisvaltaista, potilaskeskeistä shiatsuhoitoa. Kokeiluun osallistuvat kokivat terveysaseman lisänneen mahdollisuuksia päästä täydentävään hoitoon, kohottaneen terveysaseman arvostusta, vähentäneen tarvetta resepteille ja parantaneen sekä lääkäri-potilas asiakassuhdetta että lääkärin ja shiatsuhoitajan välisiä työkäytänteitä. Tutkimuksessa onnistuneesti integroitiin shiatsuhoito perusterveydenhuoltoon, mikä malli avaa edelleen uusia tutkimuskohteita täydentävistä hoitopalveluista perusterveydenhuollossa. [3]

[3] Pirie et al., Delivering shiatsu in a primary care setting: benefits and challenges


Lääketiede ja fysiologia


Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto 2021 annettiin yhdysvaltalaiselle David Juliukselle ja libanonilaiselle Ardem Patapoutianille.

Heidät palkitaan kuuman, kylmän, kosketuksen ja liikkeen molekyylitason vaikutusten tutkimuksista. He selvittivät, miten lämpötila ja mekaaninen ärsytys muuttuvat hermojärjestemässä sähköimpulsseiksi. Heidän paikallistamansa ionikanavat ovat keskeisiä ihmisten kyvylle tuntea ja tulkita ympäröivää maailmaa ja toimia siinä.


Molemmat ionikanavat ovat keskeisiä kosketuksen tunteelle. Sittemmin tutkijat totesivat, että niillä on merkistystä myös verenpaineen, hikoilun ja virtsarakon hallinnan prosesseissa.

Tämä on arvokasta taustoitusta kosketushoitojen toimivuudelle ja vaikutuksille.

Linkit Ylen artikkeliin [4] sekä englanninkieliseen tarkempaan taustatietoon [5].

[4] Ylen uutinen https://yle.fi/uutiset/3-12126955

[5] Englanninkielinen tarkempi taustoitus https://www.nobelprize.org/…/med…/2021/advanced-information/


Yhdistävä lääketiede, luontaishoitoalan toimintaympäristö


[6] WHO perinteisistä ja täydentävistä hoidoista 2018 (Traditional and Complimentary Medicine], joita suositellaan otettavaksi mukaan perusterveydenhuoltoon. Englanninkielinen teksti. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326299/WHO-HIS-SDS-2018.37-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(nykyisin WHO:n käyttämä termi on Traditional, Complementary and Integrative Medicine, eli perinnehoidot, täydentävä ja yhdistävä lääketiede). WHO:n arkistoissa on artikkeleita yhdistävästä lääketieteestä jo 90-luvulla.


[7] EUROCAM - säätiö, joka Euroopan laajuisesti ajaa täydentäviä hoitomuotoja integroitavaksi perusterveydenhuoltoon.

* EUROCAM visio: https://cam-europe.eu/foundation-of-cam-umbrella-organisations/cam-available-accessible-affordable-at-both-national-and-european-level/

* EU:n terveysohjelma EU4Health Programme, sen tavoitteet ja EUROCAMin ehdottamat avainkohdat: https://cam-europe.eu/eu4health-programme/


[8] Tiivistelmiä Ruotsin, Tanskan ja Norjan käytännöistä sekä Suomen tilanteesta: Camtieto.fi/Terveyspolitiikka avainsanalla: https://www.camtieto.fi/category/uncategorized/


[9] Tutkimus täydentävien hoitomuotojen käytöstä Yhdysvalloissa

Institute of Medicine (US) Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public, 2005, Complementary and Alternative Medicine in the United States, Kappale 7, Integration of CAM and Conventional Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83807/


[10] Työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelusta ja elinkeinovapaudesta, tilanne Suomessa (Edilexin uutiset on Suomen laajin ja monipuolisin juridinen uutispalvelu): https://www.edilex.fi/uutiset/70516?fbclid=IwAR3F_5PgEASemmPLXXrWGO3lJxX9Qlox7QhlX7gmF3qQ4jE0MR7EWNeRc1c39 views0 comments

Recent Posts

See All